Velkommen til Arnestad Skolekorps!
Registrer opplysninger i innmeldingsskjemaet under. Felt for å registrere foresatte vil fremkomme så snart fødselsdato på medlemmet er registrert. Foresatt 1 vil bli fakturamottaker fra korpset.

Arnestad skolekorps har normalt innmelding en gang i året, med påmeldingsfrist innen 20.september.
Det siste året har vi hatt mulighet til å ta imot nye medlemmer i løpet av høsten og tidlig vinter, men  det er ikke alltid det lar seg løse med lærerkreftene utenom innmeldingsfristen. Utover høsten blir gapet også betydelig mellom de som starter i august, og de som kommer etter, så det kan være vanskelig å få nye medlemmer med i aspirantkorpset. Vi anbefaler derfor på det aller sterkeste å melde dere på innen 20.september. Etter dette kan vi forsøke, men ikke love, at vi klarer å ta imot nye medlemmer.

Valg av instrument/drill: 
Vi etterstreber ALLTID at barna skal få spille det instrumentet de selv ønsker seg mest.

Samtidig må vi også alltid ta hensyn til hvilke instrumenter vi har tilgjengelige til utlån, og besetningen i korpset. Det er morsommere å spille i et korps som harmonerer bra med riktig fordeling på instrumentene, enn i et korps der alle spiller det samme instrumentet !

Vi ønsker derfor at dere setter opp 3 alternativer når dere melder barnet inn i korpset. Har vi ikke mulighet til å følge 1.valg, kontakter vi dere og snakker litt om 2. eller 3. valg. De som ønsker å drille velger bare drill som 1. prioritet.

Selv om barna har en klar tanke om hvilket instrument de ønsker seg, har vi mange ganger sett at de blir like glade for - eller kanskje enda gladere for et annet instrument.
(Det er for eksempel mange barn som kommer på prøvespilling med en klar tanke om hvilket instrument de ønsker seg, men opplever at det er et helt annet instrument de lett klarer å få lyd i. Da vil de også mest sannsynlig bli mer fornøyd med dette instrumentet over tid)

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
 • Drill
 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saksofon
 • Kornett/trompet
 • Waldhorn (minihorn)
 • Trombone
 • Baryton
 • Tuba
 • Slagverk
 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saksofon
 • Kornett/trompet
 • Waldhorn (minihorn)
 • Trombone
 • Baryton
 • Tuba
 • Slagverk
Vennligst velg ditt tredjevalg av instrument.

 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saksofon
 • Kornett/trompet
 • Waldhorn (minihorn)
 • Trombone
 • Baryton
 • Tuba
 • Slagverk
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.